DỰ ÁN

Dự án PROSST Shuttle in racking

Lắp đặt dự án PROSST Shuttle in racking

Dự án guiding robot sử dụng Vision system

Guiding robot for pick and place application using Vision system

Dự án Warehouse tại nhà máy VINAMILK

Lắp đặt hệ thống kho tại nhà máy Vinamilk, Bình Dương

Dự án Warehouse tại kho Linfox-Unilever

Lắp đặt hệ thống kho tại kho Linfox-Unilever Đồng Nai

Dự án Warehouse tại nhà máy Nestle Bông Sen

Lắp đặt hệ thống kho tại nhà máy Nestle Bông Sen, Hưng Yên

Dự án Warehouse tại tổng kho Nestle Long Bình

Lắp đặt hệ thống kho tại tổng kho Nestle Long Bình, Đồng Nai

Dự án Warehouse tại nhà máy Fleming

Lắp đặt hệ thống kho tại nhà máy Fleming, Đồng Nai

Dự án Warehouse tại nhà máy Posung

Lắp đặt hệ thống kho tại nhà máy Posung, Đồng Nai

Dự án lắp đặt robot ABB, đối tác IDEA Group

Lắp đặt hệ thống robot cùng đối tác IDEA Group, TP Hồ Chí Minh

Dự án Warehouse tại nhà máy SaiGon TAN TEC

Lắp đặt hệ thống kho tại nhà máy Saigon TAN TEC, TP.Hồ Chí Minh

Dự án Warehouse tại nhà máy ECCO

Lắp đặt hệ thống kho tại nhà máy Ecco

Giải pháp tự động hóa ? Hãy liên hệ PROSST